Projecten

Project Valgenweg

Bij Borgsweer wordt een 33 ha groot zonnepark aangelegd. Dit wordt gedaan door Wirsol, Eneco, Groninger Seaports en Bronnen VanOns, ieder voor een gelijk deel. Het is de bedoeling dat Eemsdelta Energiek het aandeel van Bronnen VanOns op termijn overneemt.

Spijksterriet

In samenwerking met Pure Energie werd de mogelijkheid van een zonnepark onderzocht in de buurt van Spijk. Gezien de bezwaren van de lokale bewoners tegen deze specifieke locatie is besloten het plan niet verder te ontwikkelen. Draagvlak onder de omwonenden is voor ons een eerste vereiste.

Zie ook het persbericht

Onderzocht wordt of er samen de bewoners van Spijk een plaatselijke energiecoöperatie opgericht kan worden die bij kan dragen aan de locale energietransitie.

Project Geefsweer

In samenwerking met TSWE is een plan gemaakt voor een zonnepark in de buurt van Geefsweer bij Meedhuizen.

Dit plan is aangemeld bij de gemeente Eemsdelta. De gemeente heeft een keuze gemaakt uit alle ingediende plannen ingediend in het wegdorpenlandschap. Er was ruimte voor één project in dit gebied. Dit plan is door de gemeente Eemsdelta uitgekozen om verder ontwikkeld te worden.